Medlemskreds

Klubben optager alle medlemmer der interesere sig for countrymusik. Derudover kan optages enhver person, der gennem sin interesse for countrymusik er villig til at medvirke til opfyldelse af foreningens formål.

Som medlem modtager du nyhedsmail nogle gange om året opgiv venligst mail adresse

Et medlemsskab koster kr. 200,00

Indmeldelse sker hos kasseren

Anne Mette Sørensen

Email.: annemette3a@gmail.com

Del siden