Medlemskreds

Klubben optager kun medlemmer over 18 år. Derudover kan optages enhver person, der gennem sin interesse for countrymusik er villig til at medvirke til opfyldelse af foreningens formål.

Som medlem modtager du klubbladet 4 gange om året

Et medlemsskab koster kr. 200,00

Indmeldelse sker hos kasseren

Bent Jensen

Del siden